خانه » تگ های بایگانی: حمایت های اجتماعی

تگ های بایگانی: حمایت های اجتماعی

حفظ روابط خویشاوندی و بهداشت روان

۲۱۳۵cbba4bb50a0aca50e812909449d1

صله رحم، حفظ روابط خویشاوندی و بهداشت روان یکی از راههای جدی و اساسی در راه کمال و تعالی انسان ارتباطات اجتماعی است. بسیاری از نیازهای عالی آدمی و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت های او فقط از طریق تعامل بین فردی اجتماعی تعریف می شود. ارتباط فرد با آفریننده این نظام، از سویی با رهبران دینی و ملی و ...

ادامه مطلب ←
طراحی سایت و سئو