خانه » تگ های بایگانی: رابطه های تحلیل گری

تگ های بایگانی: رابطه های تحلیل گری

انواع روابط عمومی

anva-ro-920327

انواع روابط عمومی، روابط عمومی توجیه گر، تبیین گر و تحلیل گر انواع روابط عمومی، روابط عمومی توجیه گر، تبیین گر و تحلیل گر روابط عمومی را می توان از نظر معیار اثرگذاری و سودمندی و میزان کارآیی و مفیدبودن ویاری رسانی به مدیریت و سازمان و تسریع تسهیل و درجهت اهداف آن و اجرای برنامه ها به روابط عمومی ...

ادامه مطلب ←
طراحی سایت و سئو