خانه » تگ های بایگانی: زندگی مدرنیته

تگ های بایگانی: زندگی مدرنیته

زندگی مدرن و جامعه سنتی

۹۳۷۵a48247148bcd4257a67f1c5d8fc1

تعارض بین زندگی مدرن و جامعه سنتی   آخرین بار چه زمانی به مهمانی رفته اید؟ صبح بود، ظهر بود یا شب؟ با قرار قبلی رفتید مهمانی یا مهمان ناخوانده بودید؟کمی فکر کنید تا قیافه میزبان بیاید توی ذهن تان، حتما لبخند و تعارف هایش را به یاد دارید. گمان می کنید واقعا از حضور شما شاد بوده یا ناچار ...

ادامه مطلب ←
طراحی سایت و سئو