خانه » تگ های بایگانی: عقب ماندگی ذهنی ژنتیک

تگ های بایگانی: عقب ماندگی ذهنی ژنتیک

عقب ماندگی ذهنی و انواع آن

ce6b897a927a872048eed10b382f8ff8

به معنای نقص هوشی در اوئل زندگی در مقابل دمانس می باشد که با محدود شدن عملکرد اجتمائی همراه است. با اقدامات آموزشی و اجتمائی می توان یک زندگی طبیعی در خارج از بیمارستان را برای این افراد فراهم کرد که شامل مدارس ویژه, انجام کار های خانه داری و صنایع دستی و حمایت از این افراد و خانواده آنان ...

ادامه مطلب ←
طراحی سایت و سئو