خانه » تگ های بایگانی: فشارهای روانی

تگ های بایگانی: فشارهای روانی

عفت کلام داشتن

۱۳۳-۴۰۲۹

لطفا عفت کلام داشته باش   «لطفا درست صحبت کن»، «حرف دهنت رو بفهم…»، «چه خبرته چرا دعوا داری؟!…»، «عفت کلام داشته باش» و… این عبارت ها می تواند مقدمه یک جر و بحث جدی تا دعوا و کتک کاری جدی تر باشد که یک چیز در تمام آنها مشترک خواهد بود؛ «فحاشی».   «آقا همین کنار پیاده می شوم» ...

ادامه مطلب ←
طراحی سایت و سئو