خانه » تگ های بایگانی: معنی زیبائی اریک نیوتن

تگ های بایگانی: معنی زیبائی اریک نیوتن

سخنان اریک نیوتن

eric newton quotes

روش طرح ریزی هر نقاش تنها ابزار وی در بیان حالت درونی او نسبت به زندگی است. عشق، هم مسری [ =سرایت کننده ] است و هم محدود. مشت زنی که پای خود را در بند نهد، بدین اعتبار که اگر عمل مشت زنی منحصراً شامل بازوها و پنجه ها باشد، مقامی پاک تر می یابد، در حقیقت، امکانات بازوها ...

ادامه مطلب ←
طراحی سایت و سئو