خانه » تگ های بایگانی: موانع توسعه اجتماعی در ایران

تگ های بایگانی: موانع توسعه اجتماعی در ایران

نقش روابط عمومی در تفاهم اجتماعی

۰۲۸۳۶۳۴۹۳۶e5662db9a2d17debf3c948

نقش روابط عمومی در توسعه تفاهم اجتماعی   تفاهم اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی جوامع مدرن مطرح شده است. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و … نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. ...

ادامه مطلب ←
طراحی سایت و سئو